CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH VÀ VĂN HÓA MỸ

THÔNG TIN CHÍNH

Thời gian: Ngày 7- 28 tháng 7, 2018. Hạn chót đăng ký là ngày 4 tháng 5.

Địa điểm: Trường Đại học UW-Madison, WI

Chi phí: $4.999. Bao gồm tiền phòng ở phòng đôi, học phí, đi lại ở Madison, hoạt động ngoại khóa, ăn uống và bảo hiểm y tế quốc tế.

Số lượng tín chỉ chuyển tiếp: 100 giờ (10.0 CEUs)

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình ACE: Liên lạc chúng tôi qua email ace@dcs.wisc.edu hay điện thoại 608-262-1156.

Muốn biết thêm thông tin về Trường Đại học UW-Madison: Email info@dcs.wisc.edu, gọi số  608‑262‑1156, hoặc vào trang những câu hỏi thường gặp.

HỌC TẬP VÀ VUI CHƠI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Translate this page: 简体中文 | 繁體中文 | English | Español


Chương trình Tiếng Anh và Văn hóa Mỹ (ACE) là chương trình học nội trú 3 tuần dành cho học sinh trung học quốc tế, những học sinh muốn có sự hướng dẫn cụ thể và kĩ lưỡng ở trong lớp học và được tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Nâng cao tiếng Anh và trải nghiệm cuộc sống Mỹ ở Trường Đại học Wisconsin-Madison, một trong những trường công lập tốt nhất thế giới. Các bạn sẽ được gặp gỡ giao lưu với nhiều bạn mới ở một thành phố hiếu khách, hòa mình vào các hoạt động thú vị và tham gia các chuyến đi trong ngày đến những khu vực thành thị lân cận.

THÔNG TIN CHÍNH

Thời gian: Ngày 7- 28 tháng 7, 2018. Hạn chót đăng ký là ngày 4 tháng 5.

Địa điểm: Trường Đại học UW-Madison, WI

Chi phí: $4.999. Bao gồm tiền phòng ở phòng đôi, học phí, đi lại ở Madison, hoạt động ngoại khóa, ăn uống và bảo hiểm y tế quốc tế.

Số lượng tín chỉ chuyển tiếp: 100 giờ (10.0 CEUs)

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình ACE: Liên lạc chúng tôi qua email ace@dcs.wisc.edu hay điện thoại 608-262-1156.

Muốn biết thêm thông tin về Trường Đại học UW-Madison: Email info@dcs.wisc.edu, gọi số  608‑262‑1156, hoặc vào trang những câu hỏi thường gặp.

 

CÁC HỌC SINH NÓI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ACE

 

 

 

GẶP GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH

Photo: Christine Inthachith

Christine Inthachith

(MA, UW-Madison) làm giám đốc chương trình phi tín chỉ quốc tế ở khoa Division of Continuing Studies, bao gồm Chương trình Tiếng Anh và Văn hóa Mỹ (ACE), các chương trình Nâng cao UW và các chương trình dành cho học viên quốc tế từ 18 tuổi trở lên. Cô Christine có nhiều kinh nghiệm quốc tế về tư vấn, giảng dạy và làm tình nguyện ở Đông Nam Á và vùng Trung Mỹ..


Photo of Monique Lu

Monique Lu

(BA, Tsinghua University, Beijing, China) là trợ lý giám đốc của chương trình Nâng Cao UW và chương trình ACE. Cô ấy hỗ trợ và giúp các chương trình phi tín chỉ quốc tế ở khoa Division of Continuing Studies.

 


Photo of Sara Bembenek-Soborio

Sara Bembenek-Saborio

(BBA Marketing and TESOL Certification, UW-Madison, Wisconsin) is the Program Coordinator/ESL Instructor for UW Advance and ACE. She coordinates curriculum and teaches the English as a Second Language component of both programs. She has been an English as a Second Language instructor for over 12 years, both domestically and abroad in Costa Rica.


Sign up to receive updates or ask a question

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Thông tin thêm về chương trình